สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีนายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์และวิทยากร ในการพิธีเปิดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน ” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ” ป้องกันการทุจริต เครือข่ายโรงเรียนสุจริต” ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2