ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเยี่ยมผู้เข้าอบรมลูกเสือฯ

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)​ ระหว่างวันที่ 3 -​ 9 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สพป.หนองคาย เขต 2 รร.บ้านเวินร่องท่อนสามัคคี อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย