สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2563 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2563 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายและกิจกรรมต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากโรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ