สพป.นค 2 ชี้แจงนโยบายการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พร้อมชี้แจงนโยบายการบริหารอัตรากำลัง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ทางราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2