การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ในโรงเรียนขนาดกลาง ระดับ มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย