สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับนโยบาย จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อ
– แนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ
“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”
– ความปลอดภัยในโรงเรียน