การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงาน ฯ โดยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบจ.อำเภอโพนพิสัย มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 210,000 บาท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด กรรมการการประเมินฯ และครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2