สพป.นค 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง สพป.หนองคายเขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่าน โดย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย