สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 8/ 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 8/ 2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2