กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการ เป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา