การประชุมเตรียมความพร้อมอบรมครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2