สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่รั้งที่ 3/2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ 2563