พสน. สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมออกตรวจพื้นที่ฯ ในวันลอยกระทง 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พศน.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกับอำเภอโพนพิสัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ในพื้นที่ เพื่อตรวจตรา ควบคุมดูแล แนะนำผู้ประกอบการ ในการดูแลความประพฤติเด็กนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใน 3 อำเภอ คืออำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ใช้สถานที่เป็นแหล่งมั่วสุมและประพฤติตนอันไม่สมควรของเด็กนักเรียนและเยาวชน ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563