สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ พร้อมนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายการแต่งกายของบุคคลากรในสังกัด ของนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดแนวทางการแต่งกายประจำวันปฏิบัติราชการ และขอเชิญชวนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
วันจันทร์ – ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวหรือชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด
– เจ้าหน้าที่อื่น ชุดสุภาพ งดเสื้อยืด สุภาพสตรีงดกางเกง
วันอังคาร – ชุดผ้าไทย หรือขุดผ้าไทยลายหนองคาย (ถ้ามี)
วันพุธ – ชุดสุภาพ หรือชุดกีฬา
วันพฤหัสบดี- ชุดสุภาพ
วันศุกร์ – ชุดผ้าไทย