“นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง ”

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ทั้งนี้ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม ตลาดท่าเสด็จริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดหนองคาย