การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน)

วันอังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน) ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2