ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 2/2563

วันอังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 2/2563 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (โรงเรียนเวินร่องถ่อนสามัคคี) ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย