กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์