รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 44/2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2563 และร่วมฟังการประชุมผ่านทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (video conference)เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ตรงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2