“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการใช้ครอสเวิดในการพัฒนาหารจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ โดยมี นายสรวิศ ผาทอง ผอ.รร.หมู่บ้านตัวอย่าง กล่าวรายงาน “โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการใช้ครอสเวิดในการพัฒนาหารจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2