อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2