ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนคุณภาพชุมชน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ICT ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2