“นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” อำเภอโพนพิสัย

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ทั้งนี้ นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ชาวอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานนาคาเบิกฟ้า (เฟส 2) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดหนองคาย