สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน