ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน

20201215095328