กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอโพนพิสัย

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่ออกหน่วยบริการประชาชน โดย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย รณ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย