สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล กับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล กับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 18 -​ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท”