การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2563 และแจ้งข้อราชการต่างๆ ของ สพฐ. ทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตร
1.โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2.การมอบโล่รางวัล ของการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย และ โครงการวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย โดย โรงเรียนสุทธสิริโสภา อำเภอรัตนวาปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล และรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล และขอขอบคุณ บริษัท สยามสไมล์ จังหวัดหนองคาย ที่ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึก แก่สถานศึกษาในสังกัด ธนาคารออมสิน สาขาโพนพิสัย ที่ได้ให้ความรู้ทางการเงิน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ที่ได้มาประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เปิดอบรม การเตรียมเข้าทำงาน ปี 64