รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2563 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อกำหนด และแนวปฎิบัติสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2