การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป. หนองคาย เขต 2