การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น . ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง สพป. หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ ผอ.รร. และคณะครู โรงเรียนบ้านกุดบง อำเภอโพนพิสัย ทั้งนี้ นางสมจิตร บุญยง ผอ.รพ.สต.กุดบง นำทีมคณะ อสม. ที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณ ห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา รวมถึงถนน ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อทำการฆ่าเชื้อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19