โครงการการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหนองคาย เขต 2 พร้อมเน้นย้ำและถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อีกด้วย