การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ในการติดตามช่วยเหลือ และสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดหนองคาย และติดตามการใช้งานด้านการรับ- จ่ายเงินผ่านระบบ e- Payment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน งบประมาณทุกงบประมาณ รายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2