แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฎิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายงานกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับข้าราชการครู แก่ผู้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2