โครงการ “มอบไออุ่นจากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนชาวอำเภอโพนพิสัย ตามโครงการ “มอบไออุ่นจากใจ สู่ผู้ประสบภัยหนาว” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย
อำเภอโพนพิสัย