โครงการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

วันพุธที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และการทำความสะอาด ห้องเก็บพัสดุ / วัสดุ คัดแยกเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ของแต่ละกลุ่มงาน ที่จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทั้งภายในและภายนอกห้องเก็บวัสดุ ณ ห้องเก็บพัสดุ สพป.หนองคาย เขต 2