สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2562
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาล กับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด