สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการ พร้อมรับรางวัลโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และกิ๊ฟเซ็ทผ้าไทย จากประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “อัตลักษณ์หน่วยงาน สืบสานผ้าท้องถิ่นไทย” จากนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานฯ และกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย