ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ศึกษาดูงานของสำนักงานต้นแบบ สนับสนุนการบริหารจัดการ (Smart area ) และระบบ e- Service ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการด้านการบริหารจัดการ (Smart area ) และระบบ e- Service ) จาก รร. บ้านนาตาล และนิทรรศการ เศรษฐกิจพพอเพียง รร.บ้านปักหมู อำเภอโพนพิสัย ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2