สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายฯ รัตนวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และนางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ พร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตาลชุม โรงเรียนบ้านดงดาลและโรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอรัตนวาปี เพื่อตรวจเยี่ยม แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และสุขาภิบาลของนักเรียน ทั้งโรงอาหาร อาคารเรียน และโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (covid – 19)