การประชุมบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564 ประจำวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อกำหนด และแนวปฎิบัติสู่การปฏิบัติ จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมกันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล พร้อมเน้นย้ำการออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET , NT, RT และมาตรการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในวันวาเลนไทน์ ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น