สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายฯ เซิมโพธิ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี นายสถิต ภูชาดึก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิมโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง และโรงเรียนบ้านคำจำปา เพื่อตรวจเยี่ยมแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และสุขาภิบาลของนักเรียน ทั้งโรงอาหาร อาคารเรียน และโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (covid – 19)