สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้้งนนี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนได้ทราบถึงแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการค้นหา ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ

 

Loading