สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นนที่ต้อมรับคณะรอง ผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย พร้อมเยี่มบ้านนักเรียน