การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวัดหลวง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจุมพล ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้