129 ปี กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

129 ปี กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ จนถึงวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 4 องค์กรหลัก 7 หน่วยงานในกำกับ ด้วยบุคลากร 640,888 คน สถานศึกษาทุกระดับของรัฐและเอกชน 41,949 แห่ง งบประมาณ 356,449 ล้านบาท ด้วยพลังทุกองค์กรผนึกเป็น “MOE One Team” ไม่หยุดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่​ 21

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่​ e-book การศึกษาไทยในชีวิตวิถีใหม่​ 129​ ปี​ กระทรวงศึกษาธิการ
http://203.159.249.111:8080/129th-MOE.html

ผลงานและความภาคภูมิใจของ นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 129 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (e-book) หน้า 214-215 และได้รับการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคุรุสภาและกระทรวงศึกษาธิการ

ครูสุดารัตน์ ดาวน์โหลดไฟล์

วารสาร129ปี ศธ ดาวน์โหลดไฟล์

 

Loading