สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม สกสค. ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย