สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานกรรมการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามช่องทาง google meet โดยมีนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ จากนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะทำงาน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย