การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานเพื่อเสนอ ขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางอิชยา สิงห์คำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการฯ ในจัดทำผลงานที่จะเสนอขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ