การประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เรื่องแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯและมอบนโยบายฯ ในการประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เรื่องแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)ปีการศึกษา 2564 และสามารถรับชมการประชุมได้ที่